புதன், 5 அக்டோபர், 2016

தொடரும் பயணம்

தொடரும் பயணம்
---------------------------------
வளர்ந்து திரிந்து வாடிப் போகும்
உடலின் பயணம்

பிறந்து இருந்து தேய்ந்து போகும்
உயிரின் பயணம்

அலைந்து அறிந்து அமைதி ஆகும்
மனதின் பயணம்

உடலாய் உயிராய் மனமாய் ஆகும்
மனிதன் பயணம்

சக்தியும் சிவமும் சமமாய் ஆகும்
இறையின் பயணம்
------------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: