திங்கள், 3 அக்டோபர், 2016

ஆறிலிருந்து அறுபது வரை

ஆறிலிருந்து அறுபது வரை
---------------------------------------------
விளையாடி வாழ்க்கையினை
ஆரம்பிக்கும் சிறியோரும்

தலையாட்டி வாழ்க்கையினை
முடிக்கின்ற பெரியோரும்

இளமையின் குறும்புகளில்
ஈடுபடும் இளையோரும்

பொறுப்புகளின் சுமையால்
சிரிப்பிழந்த பெற்றோரும்

ஒன்றாகக் கூடுகின்ற
ஓரிடமே பூங்காவாம்
---------------------------------------நாகேந்திர  பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: