ஞாயிறு, 18 செப்டம்பர், 2016

மரம்தாய் மறந்தாய்

மரம்தாய்  மறந்தாய்
-----------------------------------
ஊரை விட்டுப் போகும் போது
அந்த ஒற்றைப்  பனை மரம்
உற்றுப் பார்க்கிறது

பதினியைக் குடித்தாய்
பனங்காய் சப்பினாய்
நுங்கைச் சுவைத்தாய்
கிழங்கைக் கடித்தாய்

தாயாய்க் கொடுத்தேன்
எல்லாம் மறந்தாய்
எங்கோ பறந்தாய்

வீட்டுச் சட்டமாக
நான் விழுந்து விடும் முன்னே
மரம் தான் நான்  மறப்பாயா  
மரம் தாய்  வருவாயா
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

1 கருத்து: