வியாழன், 29 செப்டம்பர், 2016

உலக மய மாயம்

உலக மய மாயம்
-------------------------------
நிலத்துக்குத் தாகமென்றால்
நீர் கொடுக்கும் மேகம்

மேகத்துக்குத் தாகமென்றால்
நீர் ஏற்றும் கடல்

கடலுக்குத் தாகமென்றால்
கரையோரக் கண்ணீர்

கண்ணீரின் காரணத்தில்
உழைப்பாளர் வேர்வை

வேர்வையை மதிக்காத
உலக மய மாயம்
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

5 கருத்துகள்: