செவ்வாய், 27 செப்டம்பர், 2016

ஓம் சாந்தி

ஓம்  சாந்தி
-------------------
வெளிச்சத்தில் நுழைந்து
இருட்டைக் காண்போம்

சப்தத்தில் நுழைந்து
நிசப்தம் கேட்போம்

இன்றுக்குள் நேற்றாய்
இருக்கின்ற பொருளை

ஒன்றுக்குள் ஒன்றாய்
உணர்ந்து அறிவோம்

ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி
ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி
---------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

2 கருத்துகள்: