புதன், 14 செப்டம்பர், 2016

உடைந்த மண் சட்டிகள்

உடைந்த மண் சட்டிகள்
----------------------------------------
அடுப்படி மண்சட்டியில்
தெரிவது  அரிசி

வயக்காட்டு மண்சட்டியில்
தெரிவது  கொழம்பு

கோயில் மண்சட்டியில்
தெரிவது  பொங்கல்

சுடுகாட்டு மண்சட்டியில்
தெரிவது தண்ணீர்

கடலோர மண்சட்டியில்
தெரிவது  எலும்பு
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

4 கருத்துகள்: