வியாழன், 30 ஜூன், 2016

மேகக் கணங்கள்

மேகக்     கணங்கள்
--------------------------------------
கருத்த மேகங்கள்
வருகின்றன போகின்றன

பறப்பதா இருப்பதா என்ற
யோசனையில் புறாக்கள்

மரங்களும் செடிகளும்
எதிர்பார்த்து நிற்கின்றன

நாமும் குடையை
எடுத்துக் கொண்டு போகிறோம்

கொஞ்ச நேரத்தில்
சூரியன் சுடுகிறான்
-----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.nagendrabharathi.com

3 கருத்துகள்: