புதன், 18 மே, 2016

உணர்வின் உயர்வு

உணர்வின் உயர்வு
-------------------------------
மற்றவரைப் பார்த்து தன்னை
மறந்து நின்றவர் உண்டு

ஏழைகளைப் பார்த்து
ஏளனம் செய்தவர் உண்டு

பணக்காரரைப்   பார்த்து
பொறாமைப் பட்டவர் உண்டு

தன்னையே பார்த்து
உணர்ந்து கொண்டவர் உண்டு

உணர்த்து கொண்டதால் வாழ்வில்
உயர்ந்து நின்றவர் உண்டு
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: