திங்கள், 2 மே, 2016

குழாய்ச் சப்தம்

குழாய்ச் சப்தம்
-----------------------------
சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலே
கொப்பளிக்கும் கால்களோடு

இடுப்பிலும் தலையிலும்
ஏராளக் குடங்களோடு

நடையாய் நடந்துபோய்
ஊற்றுக்குக்   காத்திருப்பார்

தொலைக் காட்சிப் பெட்டியிலே
பார்த்துக் கலங்குகின்ற

வீட்டுக்குள் நீர்ச்சப்தம்
மூடாத குழாய் வழியே
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: