வெள்ளி, 20 மே, 2016

ஐம்பொறிப் பெண்கள்

ஐம்பொறிப் பெண்கள்
------------------------------------------
சாணி தேய்த்து
நிலம் மெழுகி

குடம் தூக்கி
நீர் மொண்டு

விறகு மூட்டி
நெருப்பில் சமைத்து

மழலை தூங்க
காற்று வீசி

குடும்பம் காத்து
விண் ஏகும்

ஐம்பொறிப் பெண்களை
அடையாளம் தெரிகிறதா
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: