சனி, 23 ஏப்ரல், 2016

பதினாலாம் தேதி

பதினாலாம் தேதி
-----------------------------
ஒவ்வொரு மாதமும்
காலண்டரில்
ஒரு முறை மட்டும்
வந்து போகும்
பதினாலாம் தேதி

ஒவ்வொரு நாளும்
விளையாட்டில்
பல முறை
வந்து போகும்
குழந்தைக்கு

பதினாலாம் தேதி
தனது பிறந்த நாள் என்று
தெரிந்து கொண்ட பின்பு
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

3 கருத்துகள்: