வியாழன், 28 ஏப்ரல், 2016

பல்லுப் போன தாத்தா

பல்லுப் போன தாத்தா
---------------------------------------
எலும்புக் கறியைக்
கடிச்சுச் சாப்பிட்ட பல்லு

சிரிச்சுப் பாட்டியை
மயக்கிப் போட்ட பல்லு

கோபப் பேச்சில்
நாக்கைக் கடிச்ச பல்லு

குடும்ப விழாவில்
குஷியைக் காமிச்ச  பல்லு

எல்லாம் உதிர்ந்து
பல்லுப் போன தாத்தா
----------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: