புதன், 20 ஏப்ரல், 2016

கதை போன கதை

கதை போன கதை
-----------------------------------
அந்தக் காலப் பெரியவர்கட்கு
அறுபதிலே முதுமை

பேரனோடும் பேத்தியோடும்
வீட்டுக்குள்ளே கதை

இந்தக் காலப் பெரியவர்கட்கு
எண்பதிலும் இளமை  

நண்பரோடும் உறவினரோடும்
வெளியிலேதான் கதை

தாத்தா பாட்டி கதைகள் எல்லாம்
நேத்தே போன கதை
---------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

5 கருத்துகள்: