திங்கள், 18 ஏப்ரல், 2016

தரையின் தவிப்பு

தரையின் தவிப்பு
-------------------------------
அந்தப் பொட்டலின் மேல் தான்
ஒரு வீடு இருந்தது

முற்றம் இருந்தது
அடுப்படி இருந்தது

தட்டு முட்டுச் சாமான்கள்
ஏராளம் இருந்தன

பிறந்தும் வளர்ந்தும்
இருந்தவர்கள் பல பேர்

தரை மட்டும் கிடக்கிறது
தனியாகத் தவித்தபடி
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

4 கருத்துகள்: