ஞாயிறு, 17 ஏப்ரல், 2016

மழலை மொழி

மழலை மொழி
---------------------------
எல்லா மொழிகட்கும்
அடிப்படை மழலை மொழி

அழுவதும் சிரிப்பதும்
அன்புடன் அணைப்பதும்

ஆடுவதும் ஓடுவதும்
அங்குமிங்கும் தேடுவதும்

முறைப்பதும் முனகுவதும்
முத்தமிட்டுக் கொஞ்சுவதும்

எல்லாக் குழந்தைகட்கும்
இயல்பான உடல் மொழி
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: