புதன், 30 மார்ச், 2016

ஆற்று மனம்

ஆற்று மனம்
---------------------
தேங்கிக் கிடக்கும்
குளமல்ல அன்பு

திரண்டு ஓடும்
ஆறுதான் அன்பு

ஓடும் இடமெல்லாம்
உல்லாசம் பெருகட்டும்

வாடும் உயிர்கட்கு
வளர்ச்சியைக் கொடுக்கட்டும்

அன்பே ஆறாக
ஊறட்டும் ஓடட்டும்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: