வெள்ளி, 18 மார்ச், 2016

பிரியப் பிராயம்

பிரியப் பிராயம்
---------------------------
பேத்திக்கோ பேரனுக்கோ
பிரியத்தோடு வாங்கும்போது

அப்பா வாங்கி வந்த
அரை டிரவுசர் தெரிகிறது

அப்பத்தா போட்டு விட்ட
அரை ஞாணும் தெரிகிறது

பிள்ளைப் பிராயத்து
பிரியங்கள் எல்லாமே

பெரியவர் ஆனபின்னால்
புதிதாகப் புரிகிறது
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: