வியாழன், 17 மார்ச், 2016

விடியும் பொழுது

விடியும் பொழுது
----------------------------
மெள்ள மெள்ளத் தான்
புலர்கிறது  பொழுது

அதிகாலை   நேரத்தில்
அலாரத்தை நிறுத்தி விட்டு

காலை நேரத்தில்
கண்களை இறுக்கிக் கொண்டு

சூரியக் கதிர்கள்
சுடுகின்ற போது தான்

வேக வேகமாய்
விடிகிறது பொழுது
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: