திங்கள், 14 மார்ச், 2016

இயற்கை அழகு

இயற்கை அழகு
----------------------------
பஞ்சுப் பொதியாக
மிதக்கும் மேகங்கள்

வாயில் நுரை தள்ளி
கரை மோதும் கடல் அலைகள்

பச்சை இலை தாங்கி
தலை ஆட்டும் தாவரங்கள்

வண்ணமாய் வாசமாய்
பூத்திருக்கும் மலர்கள்

இயற்கை அழகாம்
இலக்கணத்தின் இலக்கியங்கள்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

3 கருத்துகள்: