வியாழன், 3 மார்ச், 2016

விளம்பர நடிப்பு

விளம்பர நடிப்பு
---------------------------
பற்பசை விளம்பரம் செஞ்சு
பல்லெல்லாம் தேஞ்சாச்சு

சோப்புக்கு விளம்பரம் செஞ்சு
தோலெல்லாம்   கருப்பாச்சு

எண்ணைக்கு விளம்பரம் செஞ்சு
தலையெல்லாம் நரையாச்சு

மசாலா விளம்பரம் செஞ்சு
வயிறெல்லாம் புண்ணாச்சு

பொது மக்கள் புகார் செஞ்சு
ஜெயிலுக்குள் போயாச்சு
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: