வியாழன், 4 பிப்ரவரி, 2016

இன்பத்தின் வெற்றி

இன்பத்தின் வெற்றி
--------------------------------
கண்களை மூடிக்கொண்டு
காலத்தின் பின்னோக்கி

பிள்ளைப் பிராயத்தின்
பிரியத்து வேலைகளை

அலசி ஆராய்ந்தால்
அங்கே ஒளிந்திருக்கும்

உண்மை ஆர்வத்தின்
உருவம் தெரிய வரும்

எடுத்து உழைத்திட்டால்
இன்பத்தின் வெற்றி தரும்
----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: