திங்கள், 29 பிப்ரவரி, 2016

வாழ்க்கை வட்டங்கள்

வாழ்க்கை வட்டங்கள்  
--------------------------------------
நீர் மேல் அழுத்தம்
நிகழ்த்தும் வட்டங்கள்

ஒன்றாய் இரண்டாய்
ஓடும் வட்டங்கள்

வாழ்க்கைப் பாதையின்
வளைவாய்  வட்டங்கள்

பிறந்து வளர்ந்து
பெரிதாய் மாறும்

கடைசி வட்டம்
காணாமல் போகும்
-----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: