வியாழன், 25 பிப்ரவரி, 2016

சரக்கடிக்கும் சமூகம்

சரக்கடிக்கும் சமூகம்
----------------------------------
எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும்
மட்டும் அல்ல

பொருளுக்கும் இலக்கணம் கண்ட
ஏற்றமிகு தமிழ்க் குடி

தாய் வழிச் சமூகமாய் இருந்து
குழு வழிச் சமூகமாய் மாறி

அரசர் வழிச் சமூகமாய்  இருந்து
மக்கள் வழிச் சமூகமாய் மாறி

சரக்கு வழிச் சமூகமாய் ஆகிச்
சறுக்கிய தமிழ்க் குடி (?)
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: