புதன், 24 பிப்ரவரி, 2016

காதலின் வடிவங்கள்

காதலின் வடிவங்கள்
---------------------------------
கடமை வேறு
காதல் வேறல்ல

கடமையே காதல்
காதலே கடமை

கடவுள் வேறு
காதல் வேறல்ல

கடவுளே காதல்
காதலே கடவுள்

கடமையும் கடவுளும் 
காதலின் வடிவங்கள்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: