திங்கள், 22 பிப்ரவரி, 2016

பயன் தராப் பயம்

பயன் தராப் பயம்
-----------------------------
ஆரம்ப பயத்தை
ஆராய்ந்து பார்த்தால்

அடுத்தவர் சொல்லி
வந்ததே பயம்

நாமே உணர்ந்தது
எல்லாமே பயன்

மற்றவர் சொன்னதை
மறந்து போவோம்

மனமது சொல்வதை
உணர்ந்து வாழ்வோம்
----------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: