ஞாயிறு, 21 பிப்ரவரி, 2016

ஆசையின் அளவு

ஆசையின் அளவு
-----------------------------
ஆசைகள் இருந்தால்தான்
வாழ்கையில் ஆர்வம்

ஆர்வமும் இருந்தால்தான்
செயலினில் வெற்றி

வெற்றிகள் வேண்டும்தான்
வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும்

அளவான ஆசையால்
அழகாகும் எல்லாம்

அளவில்லா ஆசையால்
அழிவாகும் எல்லாம்
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

3 கருத்துகள்: