வெள்ளி, 19 பிப்ரவரி, 2016

கோபம் தொ(ல்)லை

கோபம்   தொ(ல்)லை
-------------------------------------
எல்லா வினைகட்கும்
எதிர்வினை ஒன்றுண்டு

கோபத்தின் எதிர்வினை
லாபத்தில் முடிவதில்லை

தன்னுயிர் உடலுக்கும்
தாங்கொணா வேகம்

மற்றுயிர் மனதிற்கும்
மறக்கவொண்ணா  சோகம்

துன்பத்தைத்   தொடராக்கும்
கோபத்தைத் தொலைத்திடுவோம்
--------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: