வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2016

நேரப் பார்வை

நேரப் பார்வை
-----------------------------
பிறக்கும் போது மட்டும்
பத்து மாதப் பொறுமை

வளர்ந்த   பின்னாலே
வந்து விடும் அவசரம்

நாளைக்கு முடிவது
நேற்றே முடியுமா

இன்றைக்கு விதைத்தால்
இனிமேல்தான் முளைக்கும்

நேரப் பார்வையிலே
தூரப் பார்வை வேண்டும்

கடமையைச்    செய்திருப்போம்
காலம் வரும் காத்திருப்போம்
-------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

3 கருத்துகள்: