ஞாயிறு, 31 ஜனவரி, 2016

இட மாற்றம்

இட மாற்றம்
-----------------------
எத்தனை வருடங்களாய்
வந்து போன இடம்

எத்தனை பேச்சாளர்களை
வளர்த்து விட்ட இடம்

அடுத்த வாரம் முதல்
அடுத்த இடம் என்றால்

சுவற்றையும் கதவையும்
சொந்தம் போல் பார்த்து விட்டு

சொல்லி விட்டுப் போகும் போது
சோகம் சுமந்திருக்கும்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

5 கருத்துகள்: