வெள்ளி, 29 ஜனவரி, 2016

நிலம் பெயர்தல்

நிலம் பெயர்தல்
-------------------------
நஞ்சை மேட்டில்
நெல்லுப் பயிரும்

புஞ்சைக்  காட்டில்
மிளகாய்ச் செடியும்

போட்டு வளர்த்து
அறுத்துக் காசாக்கி

வீட்டுச் செலவும்
விருந்துச் செலவும்

செஞ்சது போக
மிச்சமும் இருக்கும்

காஞ்சும் பேஞ்சும்
கெடுத்த மழையால்

காட்டையும் மேட்டையும்
வித்துக் காசாக்கி

பட்டணம் வந்து
பழசை மறந்தாச்சு
--------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

6 கருத்துகள்: