சனி, 23 ஜனவரி, 2016

சிறுவர் உலகம்

சிறுவர் உலகம்
-------------------------
கடலை மிட்டாய் முறுக்கு
விற்கின்ற சிறுவர்கள்

காப்பி டீ ஊற்றி
எடுத்து வரும் சிறுவர்கள்

கார் முழுக்க துடைத்து விட்டு
கை ஏந்தும் சிறுவர்கள்

கொஞ்ச நேரம்தான்
நிறுத்திப்  போகின்றோம்

ரெம்ப நேரமாய்
நிற்கின்றார் மனதுக்குள்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

3 கருத்துகள்: