செவ்வாய், 8 டிசம்பர், 2015

குழந்தை இன்பம்

குழந்தை இன்பம்
--------------------------
பிஞ்சுமுகம் மலர்ந்து
சிரிப்பதுவும் இன்பம்

அஞ்சுவிரல் பட்டு
அடைவதுவும் இன்பம்

பஞ்சுஉடல்  தொட்டு
தூக்குவதும் இன்பம்

கொஞ்சுமொழி மழலை
கேட்பதுவும் இன்பம்

தஞ்சமென வந்த
தன்குழந்தை இன்பம்
-----------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: