சனி, 26 டிசம்பர், 2015

மரம் தேடும் பறவை

மரம் தேடும் பறவை
--------------------------------
கொட்டிய மழையில்
குளிரில் நடுங்கி

மரத்தை விட்டு
மாடம் சென்று

மயங்கிக் கிடந்து
திரும்பிய பறவை

விழுந்து கிடக்கும்
வீட்டைப் பார்த்து

திகைத்துப் புலம்பித்
திரும்பிப் போகும்
---------------------------நாகேந்திர பாரதி
Click here to buy Nagendra Bharathi's poems 

4 கருத்துகள்: