திங்கள், 14 டிசம்பர், 2015

பூமியின் ஆசைகள்


பூமியின் ஆசைகள் 
---------------------------------
கடலாய் மலையாய் 
காடாய் வயலாய்

அமைந்த பூமிக்கும் 
ஆசைகள் உண்டு

மழையைத் தாங்கும் 
ஏரிகள் வேண்டும்

மரங்களைத் தாங்கும் 
இடைவெளி வேண்டும் 

மனிதனைத் தாங்கும் 
இடங்களும் வேண்டும் 
--------------------------------நாகேந்திர பாரதி 

2 கருத்துகள்: