புதன், 26 ஆகஸ்ட், 2015

புதைபொருள் ஆராய்ச்சி

புதைபொருள் ஆராய்ச்சி
--------------------------------------
நமது பள்ளிப்பருவ நினைவுகள்
எத்தனை ஆச்சரியம்

நமது  மூதாதையர் இளமைக் காலம்
அதை விட ஆச்சர்யம்

நாம் பிறந்து வளர்ந்த இடங்கள்
எத்தனை மாற்றம்

நமது மூதாதையர் பிறப்பிடங்கள்
அதை விட மாற்றம்

புதை பொருள் ஆராய்ச்சியில்
புலப்படும் தமிழகம்
------------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: