சனி, 22 ஆகஸ்ட், 2015

கண்மாய்க் கதை

கண்மாய்க் கதை
----------------------------
கரைகளுக்கு நடுவிருக்கும்
தண்ணீரா கண்மாய்

ஊர்ப்புரணிக் கதைகளைத்
துவைப்பதுவும்  கண்மாய்

காதலர்கள் கண்களினால்
கலக்குவதும்   கண்மாய்

சாதிமத பேதங்கள்
முழுகுவதும் கண்மாய்

கோடையிலே வற்றிவிட்டால்
வண்டிப் பாதை கண்மாய்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems 

2 கருத்துகள்: