வெள்ளி, 21 ஆகஸ்ட், 2015

மக்கட் பேறு

மக்கட் பேறு
-------------------------
கருவுக்குள் இருந்த
கவசத்தை உடைத்து

உருவத்தைக் காட்டி
உலகுக்கு வந்தான்

பொறுமைக்குத் தாயும்
உரிமைக்குத் தந்தையும்

பெருமித்துப் பார்க்க
பிஞ்சுடல் வந்தான்

அறிவுக்கும் அன்புக்கும்
அடைக்கலம் தந்தான்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
 Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: