திங்கள், 3 ஆகஸ்ட், 2015

இயற்கை நிறங்கள்

இயற்கை நிறங்கள்
-------------------------------
இலையொரு பச்சை
கிளையொரு பச்சை

மரமொரு சாம்பல்
மண்ணொரு  சாம்பல்

வானொரு நீலம்
கடலொரு நீலம்

நிலவொரு வெள்ளை
நீரொரு வெள்ளை

இயற்கையின் வரங்கள்
எத்தனை நிறங்கள்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
நாகேந்திர பாரதியின் கவிதைகள்

1 கருத்து: