வியாழன், 9 ஜூலை, 2015

செல்லக் கிளியே மெல்லப் பேசு

செல்லக் கிளியே மெல்லப் பேசு
--------------------------------------------------
நோய் வாய்ப் பட்டவனிடம்
காதல் வயப் பட்டவள்

உள்ளத்தில் இருப்பதெல்லாம்
உறக்கத்தில் ஓதிவிட்டு

நெற்றியிலே முத்தமிட்டு
நெஞ்சினிலே அணைத்தபடி

காதலனுக்குப் பாடுகின்ற
தாலாட்டுப் பாட்டு

'செல்லக் கிளியே மெல்லப் பேசு'
'பெற்றால்தான் பிள்ளையா'
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: