வெள்ளி, 3 ஜூலை, 2015

இயற்கைக் கடவுள்

இயற்கைக் கடவுள்
--------------------------------
இயற்கைச் சாவி கொண்டு
இதயத்தைத் திறந்து வைப்போம்

இசையின் துணையைக் கொண்டு
இறைவனைப் புகழ்ந்து வைப்போம்

பூவினமும் புள்ளினமும்
தாளங்கள் தட்டட்டும்

ஆகாயம் வரை சென்று
மேகத்தில் வீற்றிருப்போம்

இயற்கையே கடவுள் என்போம்
இனிமையே வாழ்க்கை என்போம்
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: