ஞாயிறு, 5 ஜூலை, 2015

நாட்டுக்கு நாடு

நாட்டுக்கு நாடு
--------------------
விரிந்திருக்கும் வீதிகளும்
விண்முட்டும் வீடுகளும்

சுகாதாரக்   காற்றும்
சுற்றுப்புறச் சுத்தமும்

இருந்தும் இல்லாதது
எத்தனையோ இருக்கிறது

கோயில் தேர்கள் இல்லை
கோலத் தெருக்கள் இல்லை

வாய்க்கால் வரப்பு இல்லை
வழுக்கும் கண்மாய் இல்லை
------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

1 கருத்து: