ஞாயிறு, 19 ஜூலை, 2015

சத்திர சரித்திரம்

சத்திர சரித்திரம்
----------------------------
யாரோ ஒரு ராஜாவால்
கட்டப் பட்டதாம்

அடுத்து வந்த அரசர்கள்
ஆதரித்தார் களாம்

ஒரு வேளைச் சாப்பாட்டுக்கு
உத்தரவாதமாம்

வந்து போகின்ற
வழிப் போக்கர்களை விட

உள்ளூர் சோம்பேறிகள் தான்
உட்கார்ந்திருக் கிறார்களாம்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: