செவ்வாய், 28 ஜூலை, 2015

அழகான கோழி

அழகான கோழி
----------------------------
அழுக்கில் புரண்டு வந்தாலும்
அழகான கோழி

தவுட்டுப் பானைக்குள் தவமிருந்து
பொரிக்கும் போதும்

கொத்தவரும் பறவைகளை
விரட்டும் போதும்

தரை தடவி இரை தேடி
கொடுக்கும் போதும்

அழுக்கில் புரண்டு வந்தாலும்
அழகான கோழி
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: