ஞாயிறு, 26 ஜூலை, 2015

பழம் பெருமை

பழம் பெருமை
------------------------
எல்லா ஊர்களிலும்
சில பழைய இடங்கள்    இருக்கின்றன

கோட்டை  களாகவோ
கோயில் களாகவோ

அதைப் பார்ப்பதற்கென்றே
பல புதிய மனிதர்கள் வருகிறார்கள்

பழைய நினைவுகளைத்
தாங்கிக் கொண்டு

புதிய நினைவுகளை
வாங்கிக் கொண்டு
-------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: