வெள்ளி, 24 ஜூலை, 2015

கடந்த காலம்

கடந்த காலம்
-----------------------
கடந்த காலம் வந்து
கதவைத் தட்டிக் கேட்கிறது

ஏறி விளையாடிய
மரங்களை மறந்து விட்டாயா

இறங்கிக் குளித்த
குளங்களை மறந்து விட்டாயா

அவை இன்னுமா
இருக்கின்றன என்கிறாய்

காணாமல் போனது
நீ மட்டும் தான் என்கிறது
-------------------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

1 கருத்து: