வியாழன், 30 ஜூலை, 2015

எங்கள் கலாம்

எங்கள் கலாம்
------------------------
இன்னும் கொஞ்ச காலம்
இருந்திருக் கலாம்

இளைஞர்களின் எழுச்சியை
ரசித்திருக்  கலாம்

ஊழலற்ற சமுதாயத்தை
உருவாக்கியிருக் கலாம்

இந்தியாவை வல்லரசாய்ப்  
பார்த்திருக் கலாம்

எங்களின்  தலைவரே
அப்துல் கலாம்
----------------------------நாகேந்திர பாரதி
Nagendra Bharathi's poems

2 கருத்துகள்: