புதன், 15 ஜூலை, 2015

பெரியவர் இழப்பு

பெரியவர் இழப்பு
-----------------------------
பெயரைச் சொல்லி
அழைப்பது  ராகம்

தோளைத் தொட்டு
அணைப்பது  தாளம்

பேசிக் கொண்டு
இருப்பது பல்லவி

பழகும் தன்மை
பாசப் பாடல்

பெரியவர் இழப்பு
பெரும் இழப்பு
-----------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: