சனி, 11 ஜூலை, 2015

தண்ணீர்த் தோற்றம்

தண்ணீர்த் தோற்றம்
------------------------------
தேங்கிக் கிடக்கும்
குளத்தின் நீரும்

திரண்டு ஓடும்
ஆற்றின் நீரும்

விரிந்து பரந்த
கடலின் நீரும்

வானம் பார்த்துக்
கிடக்கும் தோற்றம்

தாயைப் பார்க்கும்
சிசுவின் தோற்றம்
------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: