புதன், 1 ஜூலை, 2015

நெடுஞ்சாலைப் பார்வை

நெடுஞ்சாலைப் பார்வை
------------------------------------
அதோ அங்கே ஒரு
அமைதிப் பூங்கா

மதங்களைத் தாண்டி
சாதிகளைத் தாண்டி

கடவுளின் துணையோடு
இயற்கையின் இணையோடு

காதற் பறவைகளின்
கீதம் ஒலிக்கிறது

இதோ இங்கே
இரைச்சல் வாகனங்கள்
---------------------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com

2 கருத்துகள்: