ஞாயிறு, 14 ஜூன், 2015

பேய்ப் படங்கள்

பேய்ப் படங்கள்
--------------------------
அருவச் சேட்டைகளே
பேய்ப் படங்களா

அருவாள் வீசுவதும்
பேய்ப் படங்கள்தான்

ஆபாச வசனங்களும்
பேய்ப் படங்கள்தான்

அரைகுறை ஆடைகளும்
பேய்ப் படங்கள்தான்

அமைதியைக் குலைப்பதெல்லாம்
பேய்ப் படங்கள்தான்
----------------------நாகேந்திர பாரதி
http://www.businesspoemsbynagendra.com 

1 கருத்து: